• BITCOIN/TL
  2223004,561
  % 1,06
 • ETHEREUM/TL
  116425
  % 0,64
 • BNB/TL
  19714.17
  % 0,94
 • TETHER/TL
  33.05
  % 0,06
 • DOGECOIN/TL
  4.44
  % 7,70
 • SHIBA INU/TL
  0.00060178
  % 2,96
 • LITECOIN/TL
  2432.6
  % 0,81
 • RIPPLE/TL
  19.66
  % 1,49

AYM’den CHP’ye ret: Hazine kararname ile ortak olabilecek

Hazine, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yurt içi ve yurt dışı şirketlere ortak olabilecek. AYM söz konusu düzenlemeye CHP’nin yaptığı itirazı reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ya da yurt dışındaki şirketlere iştirakine imkan veren kuralı Anayasa’ya uygun buldu.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Yüksek Mahkeme, 43 numaralı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğu ve iptali yönündeki CHP’nin iptal başvurusunu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Hazinenin, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ya da yurt dışındaki şirketlere iştirakine imkan veren kuralın, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

“KARARNAME MÜMKÜN”

İptali istenen maddede, şirketlere iştirak için Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı belirtilen kararda, bunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile düzenlenmesi özel olarak öngörülen konulardan “bakanlıkların görev ve yetkileri”ne ilişkin olduğu belirtildi.

Kararda Anayasa’nın 106’ncı maddesine göre şirketlere iştirakin CBK ile düzenlenmesinin mümkün olduğuna işaret edilerek, söz konusu kuralın “kanunla düzenlenmesi öngörülen konu”lardan olmadığı kaydedildi.

“ANAYASAYA UYGUN”

Anayasa Mahkemesi, kuralın içerik yönünden de Anayasa’ya uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, “Kuralda Hazinenin şirketlere iştirak etmesi suretiyle gerçekleştirilecek iktisadi faaliyet kapsamında alınacak karar ve ortaya konulacak işlemlerin yürütme organının hangi unsurlarınca gerçekleştirileceği de açık, anlaşılır ve uygulanabilir şekilde belirtilmiş olup kuralda bu yönden de belirsizlik bulunmamaktadır.” ifadeleri yer aldı.

MASAK’LA İLGİLİ İPTAL KARARI

Anayasa Mahkemesi, aynı kararnameyle düzenlenen, MASAK’ın, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilmesine ilişkin maddenin iptal istemini de karar bağladı.

Yüksek Mahkeme, “kişisel verilere ilişkin düzenleme içerdiği” gerekçesiyle maddeyi iptal etti.

“AÇIK RIZA GEREKLİ”

Kişisel verilerin korunması hakkının Anayasa’nın 20’nci maddesiyle güvence altına alındığına işaret edilen kararda, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtildi.

“DÜZENLEME KARARNAME İLE YAPILAMAZ”

Kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin, CBK ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilen kararda, iptali istenen maddenin, MASAK’a her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisi verdiği anlatıldı.

Bunun kişisel verilere ilişkin düzenleme niteliğinde olduğu belirtilen kararda, “Anayasa Mahkemesi, açıklanan nedenlerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.” denildi.

Bitkrex Twitter Sayfasını Takip Edin.

YORUMLAR YAZ